Dlhá a Úzka ulica

Prípravné práce pred výstavbou sídliska Juh

pôvodná fotografia: 1980: +-5 rokov
aktuálna fotografia: 2023

Plynofikácia ul. Dlhá

pôvodná fotografia: 1988
aktuálna fotografia: 2019

Pohľad na rodinu na úzkej ulici

zľava: p. Szvetlíková, Lieskovská Marta, Szvetlíková Marika

Nastúpené deti vo dvore pred križovatkou 29. augusta a Dlhej ulici

vo dvore Materskej školy
súčasný záber: Klub jednoty dôchodcov