Stredná škola

SOU obchodná ul. Mieru

dnes Zariadnie pre seniorov

Pochod 1. Máj ulica Viničná