Viničná ulica

Pohľad na slnečné hodiny na budove z Viničnej ulice

pôvodná fotografia: 1959
aktuálna fotografia: 2023

Pohľad na park pri vysádzaní stromov.

vľavo kat. kostol a za ním hostinec Dvorakovič.

Pohľad na stavbu oplotenia okolo starého parku

pôvodná fotografia: 1975 +-5rokov
aktuálna fotografia: 2023