Obecný úrad Kalná nad Hronom

Pohľad z cesty na obecný úrad

Pohľad z cesty na sobášnu sálu

Pohľad s cesty na ulicu

Chodník pri obecnom úrade