Kostol Reformovanej cirkvi Kalnica a okolie

Svadobný sprievod

(rodina Patyová) z ul. Júliusa Fučíka SNP.na ul.
pôvodná fotografia: 1936
aktuálna fotografia: 2023

Pochod

ul. Júliusa Fučíka
pôvodná fotografia: 1960 +-10 rokov
aktuálna fotografia: 2023

Reformovaný kostol križovatka ul. SNP a KPt. Nálepku.

Odhalenie pomníka padlým v 1. svet. vojne z Malej Kálnej 1937.

Svadobný sprievod (rodina Patyová) ul. Júliusa Fučíka

Dom rodiny Bogárovej (Chlpačovej), Patayovcov.
pôvodná fotografia: 1936
aktuálna fotografia: 2023