Rímsko katolicky kostol a okolie

Pohľad na kostol z pohľadnice

Pohľad na hostinec Hron

+ záber na kino Hron

pôvodné zábery: 1950
aktuálny záber: 2023

Výstavba plotu starého parku