ulica Kapitána Nálepku

kaštieľ v malej Kanej ul. KPt. Nálepku

rok fotografie: 1945
kaštieľ v malej Kanej ul. KPt. Nálepku

Čistička obila (sýpka)

rok fotografie: 1993
kaštieľ v malej Kanej ul. KPt. Nálepku