Železnica

Pohľad na miesto aktuálneho nadchodu

Pochod po ulici SNP

pochod od železničného priecestia

Priechod cez železnicu

pochod cez železnične priecestie

Bývalý služobný dom prac. železníc.

Ul. SNP železničné priecestie Malá kalná a Veľká Kalná

Inštalácia vodovodného potrubia

ulica Nitrianska
pôvodná fotografia: v pozadí čistička obylia
aktuálna fotografia: reštaurácia Sorrento