Mlyn Kalnica

Pohľad na Mlyn v Kalnici na rieke Hron

pôvodná fotografia: 1919
aktuálna fotografia: 2023