Hron pri moste

Záber na zničený most

pôvodná fotografia: 1945
aktuálna fotografia: 2023

Nájazd na most od Levíc pri DBS rok 1940.

V pozadí v pravo komín Schoellrovho liehovaru, medzi
mostmi dom riaditeľa liehovaru (Hevešiho dom).

p.Forkin Ľudovít pred cestným a železničným mostom

Na hladine vidieť plť. Fotka pred 2. svet. vojnou.

Pohľad na rodinu pri Hrone

p. Agneša Reitman so synom Tomášom, Terézia Wurczer so synom Ladislavom

v pozadí výstavba nového cestného mostu

pôvodná fotografia: 1957
aktuálna fotografia: 2023