Starý kultúrny dom

Výstavba kultúrneho domu

pôvodná fotografia: 1965
aktuálna fotografia: 2023

Výstavba kultúrneho domu

pôvodná fotografia: 1964
aktuálna fotografia: 2023

Pohľad z cesty na starý kultúrny dom

pôvodná fotografia: 1966
aktuálna fotografia: 2023

Výkopové práce základy kultúrneho domu

stavba trvala do 1966 prerušená výstavba v roku 1962 a 1963
pôvodná fotografia: 1961
aktuálna fotografia: 2023

pokračovanie vo výstavbe KD po dvoch rokoch

pôvodná fotografia: 1964
aktuálna fotografia: 2023