Kultúrny dom Kalnica

Pohľad na kultúrny dom Kalnica

Ulica SNP (pri Jednote) Malá Kálna.
pôvodná fotografia: 1960
aktuálna fotografia: 2023

Pohľad na Hasičov pred zbrojnicou

Ulica SNP (pri Jednote) Malá Kálna.
pôvodná fotografia: 1956
aktuálna fotografia: 2023