Kostol Reformovanej cirkvi Kalná

Kostol reformovanej cirkvi po 2. svetovej vojne

rok fotografie: po 1945
aktuálna fotografia: 2023

Pohľad na križovatku Dlhej ulice a 29. augusta so záberom na kostol a Mlynskú ulicu

záber z pohľadnice