Nahlásenie chyby alebo problému na webe

Chybu alebo nezrovnalosť môžete nahlásiť na emailovej adrese ciglan@doktorvektor.sk – ako predmet použite kalna vtedy a dnes

Do textu napíšte problém, zariadenie na akom problém sa prejavuje a za akých okoľností a ideálne aj printscreen obrazovky.

Ak sa jedná o dáta ako pridanie alebo zmenu roku, autora, miesta alebo popis fotografie, uveďte o ktorú fotografiu/e sa jedná samostatne.

ďakujeme za Vaše podnety