Prispieť fotografiu do archívu

Do fotoarchívu obce môžete prispieť viacerými spôsobmi.

Osobne na obecnom úrade Kalná nad Hronom

Fotografie môžete priniesť fyzicky na preskenovanie alebo digitálne na USB kľúči,
v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade Kalná nad Hronom.

Adresa:
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Úradné hodiny:

  • Pondelok: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
  • Utorok:      7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
  • Streda:      7:00 – 12:00 13:00 – 16:30
  • Štvrtok:     13:00 – 16:00
  • Piatok:       7:00 – 12:00

Poštou na obecný úrad Kalná nad Hronom

Fotografie môžete poslať fyzicky alebo digitálne na USB kľúči poštou na adresu obecného úradu alebo vložením do schránky obecného úradu.

Na obálku napíšte Fotografie obce na archiváciu a digitalizáciu, Vaše meno a adresu kam Vám pošleme spiatočne obsah obálky po digitalizácii a archivácii.

Adresa:
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Emailom

Na email obec@kalna.eu,
môžete poslať už Vami zdigitalizované fotografie, ako predmet správy použite Obecné fotografie na archiváciu.

Fotografie vtedy a dnes

Fotografie vtedy a dnes môžete zachytiť aj vy a poslať na email: obec@kalna.eu

Ideálne je takúto snímku poslať v samostatnom emaily s popisom, na ktorej ulici sa fotografia nachádza a snímku s aktuálnou snímkou cca nasnímať z rovnakého uhľa a vzdialenosti.

Po odovzdaní fotografii súhlasíte s ich digitalizáciou a archiváciou na obecných weboch: www.kalna.eu a www.kalnavtedyadnes.sk
Ak si želáte aby boli spomenuté Vaše meno a mená osôb na fotografie spomenuté na webe musíte ich z Vašej strany nahlásiť a súhlasiť so spracovaním osobných údajov.