Ulica Mieru

Dom na ulici Mieru

rok fotografie: 1921

Dvor katolíckej základnej školy na ulici Mlynská

V súčasnosti bytovka SOU obchodná. Sprava: 1. P. Kazimérová (rod.Forkinová),  2. Liptáková (rod. Szvetlíková), 6. p. Máčajová (rod. Levická)